អនុក្រឹត្យស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

ថ្ងៃ អង្គារ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ rathanak